Ruszyła rozbudowa Centrum Dystrybucyjnego LPP w Brześciu Kujawskim

W pierwszych dniach kwietnia rozpoczęły się prace budowlane na terenie Centrum Dystrybucyjnego LPP w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Rozbudowa obiektu, zgodnie z ogłoszoną pod koniec marca br. decyzją, ma na celu wzmocnienie zaplecza logistycznego, umożliwiając obsługę rosnącego wolumenu sprzedaży marek LPP na rynkach Centralnej i Południowej Europy. Generalnym wykonawcą drugiej hali magazynowej brzeskiego obiektu została firma Dekpol.

Ruszyły prace związane z rozbudową działającego w Gminie Brześć Kujawski Centrum Dystrybucyjnego LPP. Dotychczas na terenie inwestycji wykonano już tymczasowe drogi dojazdowe do placu oraz montaż zaplecza budowy. To umożliwiło przejście do kolejnego etapu i rozpoczęcie w połowie kwietnia zasadniczych robót ziemnych, czyli usuwania humusu oraz przygotowania makroniwelacji.

Montaż konstrukcji drugiej hali według zapowiedzi spółki przypadnie na okres wakacyjny. Zaplanowane na sierpień zakończenie robót fundamentowych i montażu stropów to ostatni etap przed przystąpieniem do przygotowania konstrukcji dachu. Zamknięcie obiektu pozwoli jeszcze przed końcem roku przystąpić do zasadniczych prac związanych z instalacją wyposażenia i automatyki magazynowej. Generalnym wykonawcą budowy według projektu biura architektonicznego Tacakiewicz Ferma Kresek jest firma Dekpol, a kompleksową obsługę nadzoru procesu budowlanego zapewni firma 2M Project Management.

Łukasz Piwoński, dyrektor ds. techniczno-administracyjnych w LPP

Budowa obiektu magazynowego tej skali w mniej niż rok to bez wątpienia wyzwanie zarówno dla nas, jako inwestora, jak i wszystkich naszych partnerów zaangażowanych w proces. Wierzę jednak, że dzięki doświadczeniu oraz zaangażowaniu zespołu projektowego, generalnego wykonawcy, architektów i nadzoru inwestorskiego całość prac przebiegać będzie bez zakłóceń, a przede wszystkim w sposób bezpieczny. Bezpieczeństwo i komfort zarówno pracowników, jak i mieszkańców oraz wszystkich osób przebywających w sąsiedztwie budowy jest dla nas priorytetem. Dlatego szczególnie istotnym elementem przygotowań do tej realizacji było wytyczenie tras dla samochodów dostawczych wyłącznie z uwzględnieniem dróg krajowych oraz wojewódzkich.

Ograniczenie wpływu działalności na otoczenie to dla Grupy LPP priorytet nie tylko na etapie realizacji inwestycji, ale także projektowania budynków w jej sieci zaopatrzenia i dystrybucji. Nowa hala ma spełniać standardy zrównoważonego budownictwa zgodnie certyfikacją BREEAM. Zastosowanie rozwiązań takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i system odzysku wody deszczowej to działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Dodatkowo planowane jest wykorzystanie dynamicznego oświetlenia LED oraz rekuperacji w centralach wentylacyjnych, co pozwoli na dalsze ograniczanie zużycia energii. Rozbudowane do ponad 160 tys. m2 Centrum Dystrybucyjne oznacza także liczne udogodnienia dla pracowników, zapewniające im dogodne warunki dojazdu do miejsca pracy, w tym duży parking dla aut, zajezdnię autobusową, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy ścieżki i wiaty dla rowerów.

Kolejna inwestycja LPP w Brześciu Kujawskim będzie miała także pozytywne przełożenie na życie mieszkańców gminy. Polska grupa odzieżowa zaplanowała kontynuację realizowanych we współpracy z Gminą projektów społecznych, jak program stypendialny, kurs języka angielskiego czy aktywizacja dzieci i młodzieży w czasie lokalnych imprez okolicznościowych i sportowych. Spółka zapowiedziała także realizację dodatkowych aktywności z obszaru bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców Gminy.

– Cieszymy się, że kolejna już inwestycja realizowana przez Grupę LPP na terenie naszej Gminy nabiera tempa i wszystko idzie zgodnie z planem. Jestem przekonany, że dodatkowe zaplecze magazynowe spółki, która z naszej Brzeskiej Strefy Gospodarczej dostarczać będzie produkty swoich marek na wiele europejskich rynków, przyniesie korzyści także mieszkańcom całego regionu. Nie tylko tworząc nowe miejsca pracy, ale również wspierając naszą lokalną społeczność – powiedział Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.

_________________________________

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni blisko 0,5 mln m2. Działa na 3 kontynentach zapewniając pełen zakres usług logistycznych – od frachtu morskiego, kolejowego i drogowego, poprzez działalność własnej agencji celnej, aż po zaawansowaną logistykę magazynową wykorzystującą nowoczesne systemy, jak WMS, automatykę magazynową czy rozwiązania typu Warehouse Intelligence oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.