LPP Logistics rozwija autorską platformę Control Tower do zarządzania globalnym łańcuchem dostaw

LPP Logistics, w odpowiedzi na wyzwania związane z zarządzaniem międzynarodową siecią zaopatrzenia i dystrybucji, wdrożyła autorski projekt platformy Control Tower. System opracowany przez ekspertów LPP Logistics, spółki należącej do Grupy LPP, pozwala kontrolować przepływ towarów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw w imporcie, usprawnia elektroniczny obieg dokumentów oraz zapewnia informacje w czasie rzeczywistym wszystkim jego uczestnikom – od kupców przez dostawców, centra dystrybucyjne oraz agentów spedycji. Umożliwia także optymalizację procesów logistycznych pod względem kosztowym i operacyjnym oraz szybką reakcję na zmienne uwarunkowania rynkowe. Platforma otrzymała wyróżnienie za najlepszy projekt w 15. edycji konkursu Nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Globalny łańcuch zaopatrzenia i dystrybucji polskiej firmy odzieżowej, zarządzany przez spółkę LPP Logistics, obejmuje blisko 40 rynków sprzedażowych oraz 18 krajów produkcyjnych w Europie i Azji. Duże rozproszenie łańcucha dostaw i różnice czasowe dzielące poszczególne jego ogniwa stanowiły wyzwanie dla firmy w kontekście sprawnej komunikacji. Z myślą o konieczności zsynchronizowania operacji logistycznych na tak dużą skalę oraz potrzebie ich bieżącego monitorowania, spółka podjęła decyzję o wdrożeniu własnego narzędzia do centralnego zarządzania elektronicznym obiegiem informacji w czasie rzeczywistym. Zaimplementowany przez firmę system Control Tower pozwala na ciągłą realizację kompleksowych operacji, kontrolę przepływu towaru i komunikację ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Wśród nich są m.in. kupcy, ponad 1200 międzynarodowych dostawców, dwa centra dystrybucyjne, zespół odpowiedzialny za zarządzanie obszarem logistyki w Polsce oraz Azji, a także agenci spedycji operujący na rynkach azjatyckich.

Małgorzata Bogdziewicz, Supply Chain Management Director, LPP Logistics.

Minione lata zostały zdominowane przez zawirowania w łańcuchach dostaw. To wymusiło na biznesie szybką i sprawną adaptację do zewnętrznych uwarunkowań rynku.  Naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie było wdrożenie szytej pod potrzeby LPP Logistics platformy Control Tower. Dzięki temu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym wykrywać odchylenia w zakresie samego procesu przepływu towaru pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha. Możemy też korygować pojawiające się nieprawidłowości, począwszy od procesów okołoprodukcyjnych realizowanych przez fabrykę, poprzez booking transportu dla gotowych przesyłek, dokumentację, a skończywszy na procesie dostawy finalnego produktu do naszych centrów dystrybucyjnych.

Jednym z pierwszych zaimplementowanych modułów platformy Control Tower był Supplier Portal, w którym dostawcy ze wszystkich krajów produkcyjnych samodzielnie generują etykiety logistyczne, co pozwala na standaryzację pakowania i optymalizację zagospodarowania powierzchni magazynowych. Ponadto przygotowują oraz wysyłają do kontroli dokumenty spedycyjne, a także zgłaszają gotowość wyprodukowanego towaru do transportu, przy jednoczesnej deklaracji zawartości wysyłki oraz rezerwacji terminu i przestrzeni transportowej u przewoźnika. W ramach Control Tower sprawowany jest również nadzór nad przekazaniem towaru firmie przewozowej i konsolidacją ładunków. Dokonywana jest też pełna rejestracja dostaw w transporcie, od momentu nadania do czasu finalnego przyjęcia towaru na magazyn. Platforma jest zintegrowana z systemami WMS centrów dystrybucyjnych LPP Logistics oraz systemem celnym, w którym agenci celni spółki dokonują odpraw dla wszystkich rodzajów importowanych dostaw Grupy LPP. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych funkcjonalności umożliwiających zarządzanie odwozem kontenerów z portu czy też dostosowanie Control Tower do potrzeb LPP Logistics jako operatora logistycznego dla klientów spoza Grupy LPP.

– Platforma znacząco poprawia efektywność rozplanowania i dostosowania procesów logistycznych do rzeczywistych terminów realizacji po stronie produkcji czy transportu. Mając pełen monitoring i kontrolę każdego z etapów, jesteśmy w stanie jak najbardziej optymalnie wykorzystać m.in. przestrzeń transportową czy magazynową dla naszego towaru. Już dziś widzimy tego efekty, gdyż w ślad za uruchomieniem samego modułu Supplier Portal, zagospodarowanie magazynu automatycznego w naszym centrum dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim wzrosło aż o 20 proc., czyli o 15 tys. mkw. Oznacza to, że bez kolejnych inwestycji, uzyskaliśmy dodatkowe miejsce dla 240 tys. szt. kartonów – wyjaśnia Małgorzata Bogdziewicz.

Złożony proces projektowania i wdrożenia platformy jest efektem pracy zespołu ekspertów LPP Logistics oraz zespołu Silky Coders, odpowiedzialnego za obszar IT Grupy LPP. Aby zapewnić funkcjonalność i intuicyjność systemu, po szczegółowej analizie wyzwań biznesowych do współpracy zaproszono także wybranych dostawców, którzy wraz z przedstawicielami biur LPP w Dhace i Szanghaju brali udział w projektowaniu narzędzia. System dostępny w 3 wersjach językowych umożliwia obsługę ponad 85 tys. zamówień i towarzyszących im transportów w globalnym łańcuchu dostaw wszystkimi środkami transportu.

Po dokładnej analizie dostępnych na rynku systemów typu SCM (Supply Chain Management) zdecydowaliśmy się na opracowanie własnego rozwiązania dostosowanego do specyfiki branży fashion retail. Dużym wyzwaniem było stworzenie platformy dopasowanej do skali i rozproszenia geograficznego łańcucha dostaw Grupy LPP. Dodatkowym utrudnieniem było pokonanie różnic czasowych oraz językowych użytkowników systemu, czy też zróżnicowane metody transportu i samej specyfiki SCM LPP Logistics. Control Tower zostało wykonane w architekturze mikroserwisowej, co oznacza, że poszczególne moduły platformy mogą być rozwijane niezależnie i tym samym uzupełniane o kolejne funkcjonalności, a także dostosowywane na bieżąco do zmieniających się wolumenów zamówień – podkreśla Małgorzata Bogdziewicz.

Wdrożenie Control Tower, oprócz stworzenia nowych możliwości operacyjnych w obsłudze procesu dostaw, wiąże się z wymiernymi korzyściami środowiskowymi. Samo zastosowanie modułu Supplier Portal i implementacja procesu standaryzacji opakowań zbiorczych do wysyłki zamówień z fabryk, poza określonymi oszczędnościami przestrzeni magazynowej wygenerowało też dodatkowe benefity. Bardziej efektywne zagospodarowanie kontenerów morskich, czy zmniejszenie liczby przesyłek kurierskich, przekłada się na realne ograniczenie emisji CO2. Dużą zaletą platformy jest również digitalizacja obiegu informacji i częściowa rezygnacja z dokumentów drukowanych.

– Należy zaznaczyć, że Control Tower nie jest jeszcze kompletnym systemem. Wciąż rozwijamy kolejne funkcjonalności, które pozwolą na jeszcze lepszy monitoring SCM czy dodatkowe usprawnienia w całym procesie zarządzania dostawami. Niemniej już na tym etapie platforma przynosi nam korzystny bilans ekonomiczny i środowiskowy. Minimalizuje liczbę potencjalnych ludzkich błędów, zwiększa produktywność zespołów, a co najważniejsze, w dobie coraz mniej przewidywalnych warunków biznesowych, zwiększa prawdopodobieństwo wychwycenia ewentualnych zaburzeń na którymkolwiek z etapów procesu logistycznego. Control Tower jest obecnie jednym z najważniejszych realizowanych przez nas projektów, który w przyszłości będzie wspierał także działania w zakresie obsługi klientów zewnętrznych – podsumowuje Małgorzata Bogdziewicz.

Autorski projekt Grupy LPP został doceniony przez kapitułę 15. edycji konkursu Nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w którym nagradzane są wdrożenia innowacyjnych technologii lub nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających procesy logistyczne.

_________________________________

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni blisko 0,5 mln m2. Działa na 3 kontynentach zapewniając pełen zakres usług logistycznych – od frachtu morskiego, kolejowego i drogowego, poprzez działalność własnej agencji celnej, aż po zaawansowaną logistykę magazynową wykorzystującą nowoczesne systemy, jak WMS, automatykę magazynową czy rozwiązania typu Warehouse Intelligence oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.