LPP Logistics rozszerza działalność powołując spółki w Rumunii i na Słowacji

LPP Logistics umacnia swoją pozycję w Europie Południowej i Środkowej powołując dwie spółki – LPP Logistics Romania s.r.l. oraz LPP Logistics Slovakia s.r.o. Oba podmioty pozwolą polskiemu operatorowi logistycznemu na rozszerzenie zakresu działalności poza Polską, a także standaryzację jakości obsługi w zarządzanych przez siebie obiektach i ich optymalizację kosztową. Jednocześnie firma przejęła pełną kontrolę nad operacjami w Fulfillment Center na Słowacji, co jest kolejnym krokiem w realizacji strategii insourcingu oraz umacniania pozycji LPP Logistics jako niezależnego operatora.

Z końcem kwietnia LPP Logistics utworzyło dwie spółki odpowiedzialne za obsługę logistyczną na rynkach Europy Południowej i Środkowej. Wzmocnienie struktury zagranicznej sieci zaopatrzenia i dystrybucji to odpowiedź na wzrost znaczenia tego regionu w rozwoju Grupy LPP, a także potrzebę optymalizacji procesów logistycznych realizowanych przez LPP Logistics na tych rynkach.

Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics

Dynamiczna ekspansja salonów stacjonarnych, rosnące wolumeny zamówień internetowych, a także plany rozwojowe Grupy LPP na najbliższe lata skłaniają nas do pełnego wykorzystania potencjału logistycznego oraz zwiększania efektywności naszych działań w regionie Europy Południowej i Środkowej. Oznacza to bardziej skuteczne wykorzystanie regionalnej infrastruktury dystrybucyjnej oraz jej strategiczny rozwój.

Powołanie spółek LPP Logistics Slovakia s.r.o oraz LPP Logistics Romania s.r.l umożliwia nam jak najlepsze dostosowanie struktur firmy oraz optymalizację zachodzących procesów do potrzeb rynków lokalnych. Na Słowacji objęliśmy bezpośrednie zarządzanie Fulfillment Center w Sered, przejmując pełną kontrolę nad operacjami logistycznymi e-commerce od zewnętrznego partnera. Nowa spółka w Rumunii to z kolei pierwszy krok do całkowicie samodzielnej obsługi wszystkich zachodzących procesów w naszym pierwszym, zagranicznym centrum dystrybucyjnym, którego otwarcie zaplanowane jest na czwarty kwartał tego roku.

Od sierpnia 2022 r. LPP Logistics odpowiada za operacje logistyczne Grupy LPP na terenie Polski i obecnie zarządza bezpośrednio pracą 5 krajowych obiektów o łącznej powierzchni blisko 340 tys. m2, jednocześnie poprawiając efektywność kosztową krajowych procesów. Do końca roku gdańska spółka posiadać będzie 140 tys. m2 powierzchni magazynowej za granicą.

– Dzięki powołaniu spółki w Rumunii, która będzie zarządzać powstającym tam centrum dystrybucyjnym o powierzchni 65 tys. m2, umocnimy swoją pozycję niezależnego operatora prowadzącego działalność w zakresie pełnej kontroli operacji logistycznych obiektu, odpraw celnych, transportu kontenerów z portu w Konstancy oraz organizacji transportu drogowego – dodaje Sebastian Sołtys.

W przygotowaniu do samodzielnej obsługi procesów logistycznych e-commerce na Słowacji nie bez znaczenia była współpraca spółki z dotychczasowym operatorem – Quehenberger Logistics GmbH i obustronne podnoszenie kompetencji m.in. w zakresie logistyki magazynowej czy obsługi klienta. Realizowana obecnie strategia insourcingu operacji logistycznych pozwoli polskiej firmie na ujednolicenie procesów w słowackim Fulfillment Center w stosunku do całej sieci dystrybucji, wprowadzanie usprawnień redukujących koszty operacyjne oraz wdrożenie spójnych standardów jakości obsługi na wszystkich rynkach, na których działa LPP Logistics.

Samodzielna realizacja operacji logistycznych umożliwi nam osiągnięcie maksymalnego pułapu mocy produkcyjnych w ramach posiadanej już powierzchni magazynowej. Obecnie w całej sieci Fulfillment Centers obsługujemy ok. 2 mln zamówień tygodniowo. Dzięki optymalizacji procesów przez zaawansowaną i spójnie działającą infrastrukturę technologiczną spodziewamy się zwiększania naszego potencjału obsługi, a tym samym stopniowego wzrostu wolumenów zamówień internetowych – mówi Daniel Potoczniak, dyrektor ds. logistyki e-commerce LPP Logistics.

Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji LPP Logistics działa na zasadzie systemu naczyń połączonych jednym narzędziem do zarządzania magazynowego Warehouse Management System (WMS), który pozwala na integrację procesów logistycznych oraz automatyzację i dystrybucję zamówień na blisko 40 rynkach. Rozwiązanie szyte na miarę potrzeb gdańskiej spółki pozwala na rozbudowę systemu o dodatkowe moduły specyficzne dla danego magazynu. W słowackim Fulfillment Center w Sered WMS jest zintegrowany z nowoczesnym Pocket Sorterem przystosowanym do sprawnej i automatycznej obsługi zamówień wielosztukowych. Uzupełnia go tzw. Shipping Sorter, który automatyzuje i przyspiesza proces wysyłki paczek. By zapewnić klientom szybką dostawę zamówionego towaru, spółka wykorzystuje też własne, autorskie rozwiązania. Jednym z nich jest narzędzie LOTS (LPP Order Tracking System) do precyzyjnego śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym, które pomaga w optymalizacji tempa obsługi przesyłek.

Wspólnym mianownikiem wprowadzania wszystkich rozwiązań jest zapewnienie jak najwyższej jakość obsługi i satysfakcji klienta. Rozwijamy naszą sieć w oparciu o strategię omnichannel, dlatego w naszych działaniach konsekwentnie poszukujemy efektu synergii w alokowaniu marek i umiejętnym zarządzaniu zapasami między różnymi obiektami magazynowymi i kanałami sprzedaży. To oznacza, że możemy zapewnić klientom zarówno lepszą dostępność naszej oferty produktowej, jak i optymalny czas dostawy zamówień – komentuje Daniel Potoczniak.

_________________________________

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni blisko 0,5 mln m2. Działa na 3 kontynentach zapewniając pełen zakres usług logistycznych – od frachtu morskiego, kolejowego i drogowego, poprzez działalność własnej agencji celnej, aż po zaawansowaną logistykę magazynową wykorzystującą nowoczesne systemy, jak WMS, automatykę magazynową czy rozwiązania typu Warehouse Intelligence oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.